آرشیو اخبار


شهرک رویال رز کاردار جمعه، 20 شهريور 1394
تعدادی از واحدهای شهرک رویال رز کاردار واقع در آمل - بلوار آیت - آیت 16 با شرایط مناسب به فروش می رسند . جهت اطلاعات بیشتر به دفتر فروش شهرک مراجعه نمایید.